Raport Pandemiczny

Autorski tygodniowy raport pandemiczny Mateusza Janoty

 • Powolny start IV fali w Polsce
  Choć tygodniowa średnia liczba wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 w drugim tygodniu sierpnia przekroczyła 170 wykrytych przypadków, a wszystkie kluczowe parametry epidemiczne ulegają systematycznemu pogorszeniu, to jednak niska dynamika wzrostów powoduje, że większość obywateli nie dostrzega, że IV fala trwa już ponad miesiąc, a bardziej zaraźliwy wariant Delta stał się dominujący nad Wisłą.

  Najlepsza sytuacja epidemiczna w Europie

  Choć Polska wykonuje zdecydowanie mniej testów w porównaniu z innymi krajami regionu, to trzeba odnotować, że pod względem „czystej” liczby wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 w drugim tygodniu sierpnia sytuacja epidemiczna nad Wisłą była najlepsza.

  https://twitter.com/PiotrekT/status/1427310105008250886

  Jednakże uwzględniając liczbę wykonywanych testów oraz % pozytywnych wyników, osobiście wskazałbym na Czechy, gdzie liczba wykonanych testów jest imponująca i wielokrotnie wyższa, niż w innych krajach, a przy tym odsetek dodatnich wyników wynosi 0,1%. Różnice w liczbie wykonanych badań pomiędzy krajami są gigantyczne, co z jednej strony wynika z ich różnych strategii, ale też organizacji i sprawności poszczególnych państw. W kontekście powyższej mapki należy wspomnieć, że Piotr Tarnowski stosuje średnią, a ja, podobnie jak ECDC, sumę zakażeń z 7 dni/14 dni.

  Bardzo dobra, choć powoli pogarszająca się sytuacja epidemiczna w Polsce, wynika w mojej ocenie z kilku czynników:

  • relatywnie wysokiej immunizacji społeczeństwa obarczonej niestety wysoką liczbą zgonów nadliczbowych;
  • dominacji wariantu Delta w momencie szkolnych wakacji;
  • niskiej liczby wykonywanych testów (aczkolwiek % pozytywnych testów wskazuje, że obecna ich liczba w ujęciu tygodniowym pozwala utrzymywać kontrolę nad przebiegiem pandemii w Polsce [szerzej ten wątek poruszę w dalszej części raportu]).
  https://twitter.com/docent_ws/status/1424330780021600258
  https://twitter.com/docent_ws/status/1426868583288737792

  Powiatowa mapa immunizacji dobrze pokazuje, jakie obszary kraju IV fala powinna oszczędzić. Sytuacja w największych aglomeracjach i wokół nich jest zdecydowanie lepsza niż we wschodniej Polsce. Jednocześnie osobiście mam przekonania, że faktyczny poziom immunizacji jest trochę niższy niż na powyższej mapie, gdyż średnio przyjmuje się, że przeciwciała u ozdrowieńców utrzymują się 6 miesięcy, a zaprezentowane dane uwzględniają przechorowania od początku pandemii. Z drugiej strony np. prof. Horban oraz The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) działający przy Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle przyjmuje dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej mnożnik potwierdzonych infekcji=5.

  Wzrost zakażeń w większości województw

  Choć ogólna sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo dobra, to należy wspomnieć, iż w większości najludniejszych województw liczba zakażeń wzrosła. W drugim tygodniu sierpnia spadki nastąpiły jedynie w łódzkim i małopolskim, gdzie w ujęciu 14-dniowym sytuacja jest o połowę gorsza niż przeciętnie w kraju. Najwyższa dynamika wzrostu w analizowanym okresie miała miejsce na Pomorzu (+65,22%) oraz Podkarpaciu (+29,51%) w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Przy tym poziomie zakażeń zmiany nie są dostrzegalne na powyższym wykresie. Pomimo wciąż niskiej liczby wykrywanych zakażeń można już dostrzec korelacje pomiędzy poziomem zaszczepienia ludności w poszczególnych województwach, a liczbą potwierdzonych przypadków. IV fala w największym stopniu powinna uderzyć w województwa tzw. ściany wschodniej.

  https://twitter.com/docent_ws/status/1426848387173949440

  Zmienna sytuacja w powiatach

  Sytuacja w analizowanych powiatach jest zmienna, choć w większości znajdują się na terenie tego samego województwa. W ujęciu 14-dniowym stosowanym przez ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) w Warszawie odnotowujemy dwa razy więcej zakażeń na 100 tys. mieszkańców niż średnio w Polsce. Ponadto w mijającym tygodniu wzrosty miały miejsce w Gdyni, Gdańsku i Elblągu. W dwóch ostatnich miastach sytuacja epidemiczna jest gorsza niż przeciętnie w kraju, jeśli zastosujemy kryterium ECDC. Na przeciwległym biegunie epidemicznym znajduje się Sopot, gdzie w drugim tygodniu sierpnia nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia SARS-CoV-2.

  Początek wzrostu hospitalizacji

  Trwające od 5 tygodni wzrosty wykrytych zakażeń w ramach IV fali, zaczynają przekładać się na większą liczbę osób hospitalizowanych. Przez poprzednie kilkanaście tygodni polskie szpitale były „opróżniane” z pacjentów covidowych. Ponadto drugi tydzień z rzędu rośnie liczba pacjentów znajdujących się na OIOM. Jednocześnie widać, że Ministerstwo Zdrowia spodziewało się takiej sytuacji, gdyż w całym systemie covidowym liczba łóżek zmniejszyła się o zaledwie 0,31% w analizowanym okresie i ukształtowała się na poziomie nieco ponad 6 tys. i prawie 600 łóżek respiratorowych, co jest absolutnie wystarczającym poziomem, szczególnie przy obecnej dynamice zakażeń. Warto również wspomnieć, że pacjenci w ciężkim stanie (OIOM) stanowią około 15% wszystkich osób hospitalizowanych z powodu COVID-19.

  Wzrasta liczba wykonywanych testów

  Kolejnym wskaźnikiem potwierdzającym, że wystartowała IV fala w Polsce, jest liczba wykonanych oraz % pozytywnych testów. Liczba wykonanych badań rośnie drugi tydzień z rzędu i powoli zbliża się do 300 tys. Jednocześnie odsetek dodatnich wyników osiągnął wartość 0,44%, czyli najwyższą od pierwszej dekady czerwca.

  Zapaść Narodowego Programu Szczepień

  Pomimo szeregu zachęt (np. loteria) i udogodnień (możliwość zaszczepienia się w dowolnym miejscu w Polsce praktycznie „od ręki”) mamy do czynienia z zapaścią NPS i jego praktycznym zakończeniem, o ile wrzesień nie przyniesie odbicia z racji rozpoczęcia szczepień w szkołach. Pewną nadzieję można wiązać z dopuszczeniem do użycia preparatu Moderny również wobec dzieci powyżej 12 roku życia, który według jednego z badań (preprint) ma gwarantować wyższy poziom ochrony przed dominującą mutacją Delta niż preparat Pfizera.
  W badaniu obejmującym ponad 50 tys. pacjentów z Mayo Clinic Health System (MCHS) w Rochester w amerykańskim stanie Minnesota naukowcy stwierdzili, że skuteczność szczepionki Moderny przeciwko COVID-19 spadła do 76 proc. w lipcu, kiedy dominował wariant Delta, z 86 proc. na początku roku. Badacze ustalili, że w tym samym okresie skuteczność szczepionki Pfizer/BioNTech spadła do 42 proc. z 76 proc.[1]
  Ostatni raz mniej szczepień niż w analizowanym okresie podano w trzecim tygodniu stycznia, kiedy NPS tak naprawdę dopiero raczkował.
  W poprzednim raporcie wskazywałem na silną korelację pomiędzy uczestnictwem w praktykach religijnych, a poziomem zaszczepienia obywateli poszczególnych województwach. Warto odnotować, że jasno i ze smutkiem mówi o niej dla portalu „Deon” metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.:
  „ – Przechodziłem ciężko COVID-19 i widziałem wokół siebie dziesiątki chorych ludzi. Nie wiem, jakie będą skutki tej choroby w moim życiu – to się dopiero okaże – mówi w wypowiedzi dla Deonu kardynał Kazimierz Nycz. – W sytuacjach nadzwyczajnych, a taką jest pandemia koronawirusa, obowiązuje pewien porządek, który trzeba włączyć, bo wchodzimy w zakres piątego przykazania, czyli troski o czyjeś zdrowie. Ludzie powinni się szczepić – stwierdza jednoznacznie metropolita warszawski. Kardynał Nycz zwraca uwagę, że patrząc na mapę Polski, przedstawiającą poziom zaszczepienia w poszczególnych regionach, widać „ścisłą korelację między sczepieniami, a poziomem religijności, czy z wynikami głosowania. – Czasem się wstydzę, że taka korelacja jest – dodaje metropolita warszawski.”[2]
  W tej sytuacji świetnym, aczkolwiek spóźnionym działaniem, jest ogólnopolska akcja szczepień przy parafiach jednodawkowym preparatem J&J, która wystartowała dopiero na początku sierpnia[3]. Kończąc ten wątek, należy wspomnieć, że w związku ze słabnącym zainteresowaniem szczepieniami Polska sprzedała część wakcyn do Australii, Hiszpanii, Norwegii i na Ukrainę. Pomimo tych działań zostało już w Polsce zutylizowane ponad 352 729 szczepionek, czyli prawie 1% wszystkich wykorzystanych[4].

  Wzrosty we wszystkich analizowanych krajach

  Z powodu dominacji wariantu Delta we wszystkich analizowanych krajach rośnie liczba wykrywanych zakażeń. Początek wzrostów oznacza, że IV fala zachorowań nie jest już wyłącznie zmartwieniem prymusów szczepionkowych, ale dotyczy wszystkich państw w Europie. Najgorsza sytuacja panuje w Izraelu, gdzie pomimo wysokiego poziomu zaszczepienia obserwujemy dynamiczny wzrost nowych przypadków. Dynamika wzrostu infekcji od początku IV fali ani razu nie spadła poniżej 50%, pomimo że trwa już 9 tygodni! Rosnący trend zaczął się z poziomu zakażeń zbliżonego do obecnego polskiego na 100 tys. mieszkańców. W mojej opinii istotny wpływ na obecną sytuację epidemiczną w Izraelu ma wysoka gęstość zaludnienia oraz zbyt wolne przywracanie części obostrzeń, które zaczęły obowiązywać dopiero od wczoraj.

  Nowe obostrzenia to m.in. przywrócenie zielonej przepustki, która ogranicza wstęp do obiektów dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19, ozdrowieńców lub posiadaczy ważnych negatywnych testów na obecność koronawirusa. Nowe obostrzenia będą obowiązywały przy wejściu do: restauracji, hoteli, muzeów, bibliotek, na baseny, siłownie, uczelnie wyższe, imprezy sportowe i kulturalne, konferencje i wystawy. Obostrzenia są drakońskie i dotkną wszystkich osób powyżej 3. roku życia. Dzieci poniżej 12. roku życia, które nie kwalifikują się do szczepień na COVID-19, będą mogły za darmo otrzymać szybkie testy na obecność koronawirusa. Pozostałe osoby – niezaszczepione, powyżej 12. roku życia – będą musiały zapłacić za wykonanie badania. Dodatkowo Izrael zdecydował o zmniejszeniu liczby osób, które będą mogły przebywać w sklepach. W związku z szerzącą się mutacją Delta, w marketach przebywać będzie mógł jeden klient na 7 mkw. Z kolei na imprezach masowych dopuszczony będzie udział do 1000 osób w przestrzeni zamkniętej i do 5000 osób na zewnątrz. Limity będą też obowiązywały imprezy prywatne – do 50 osób w zamknięciu i 100 na zewnątrz[5].

  Nowe izraelskie obostrzenia, z wyjątkiem ograniczenia usług dla niezaszczepionych (tzw. model francuski), są zbliżone do obecnych polskich restrykcji, aczkolwiek można dostrzec kilka różnic. W Polsce obowiązuje obecny wyższy limit osób mogących przebywać w sklepach czy uczestniczących w imprezach prywatnych, natomiast niższy na imprezach masowych, jeśli będziemy patrzeć na nie przez pryzmat ograniczeń dla osób niezaszczepionych. Trzecią dawkę Pfizera otrzymało 10% obywateli Izraela[6].

  Bardzo różny przebieg IV fali

  Analiza przebiegu IV fali pokazuje, że jak możliwe są bardzo różne scenariusze. Na powyższym wykresie zastosowałem wskaźnik zakażeń z 14 dni, który stosuje ECDC, tak aby ułatwić przyporządkowywanie poszczególnych państw do konkretnych stref: zielonej, pomarańczowej oraz czerwonej[7]. W tym miejscu muszę wspomnieć, że podczas klasyfikacji poszczególnych krajów pominąłem % pozytywnych testów, gdyż ten parametr przy pobieżnej analizie jest w mojej ocenie zbędny.

  Przy opisywaniu sytuacji Izraela, warto zestawić ją z innym krajem zaliczanym do czerwonej strefy, czyli Wielką Brytanią. Sytuację na Wyspach można określić jako stabilizację na bardzo wysokim poziomie wykrywanych przypadków. Choć IV fala trwała w najlepsze, napędzana mobilnością związaną z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, to ostatecznie w połowie lipca nastąpił ostatni etap luzowania obostrzeń. Tego typu podejście zwiększa ryzyko powstania kolejnych mutacji, ale wydaje się zrozumiałe w świetle informacji o niemożliwości wytworzenia odporności populacyjnej przy wariancie Delta. Niewątpliwie argumentami za tą decyzją jest wysoki poziom zaszczepienia, wyraźnie niższy niż we wcześniejszych falach nacisk na system ochrony zdrowia oraz zdecydowanie mniej zgonów.

  Jedynym krajem należącym do UE (spośród analizowanych), który również trzeba zaliczyć do strefy czerwonej, jest Litwa. Natomiast Szwecja osiągnęła poziom strefy pomarańczowej. Pozostałe analizowane kraje znajdują się w zielonej strefie, aczkolwiek widać różnice w przebiegu IV fali pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej a Niemcami. Choć sytuacja w najludniejszym państwie UE jest relatywnie dobra, to władze federalne wraz z krajami związkowymi już przy poziomie nieco powyżej 50 zakażeń na 100 tys. w ciągu 14 dni zdecydowały się zaostrzyć reżim epidemiczny.

  Tydzień temu władze niemieckich landów i rząd w Berlinie przyjęły nowe regulacje dotyczące walki z pandemią, które mają obowiązywać najpóźniej od 23 sierpnia.
  Ustalono, że tylko osoby zaszczepione, ozdrowieńcy albo ci, którzy posiadają aktualny negatywny wynik testu, będą mogli korzystać z hoteli, basenów, siłowni, salonów fryzjerskich czy wchodzić do restauracji, szpitali i domów opieki. Wyjątki mają dotyczyć dzieci i młodzieży szkolnej.
  Od poniedziałku 16 sierpnia, niezależnie od rozwoju infekcji, w wielu obszarach życia społecznego mogą uczestniczyć tylko te osoby, które są zaszczepione, przeszły COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu. Szybki test na koronawirusa wykonany w uprawnionych centrach nie może być starszy niż 24 godziny.
  W klubach i dyskotekach wymagany jest nawet negatywny wynik testu PCR (maksymalnie sprzed 48 godzin). Testy obowiązują w całej Badenii-Wirtembergii. Zwolnione są dzieci do lat pięciu oraz uczniowie, którzy mogą okazać legitymację szkolną.
  Szybkie testy na koronawirusa są w Niemczech jeszcze do 11 października bezpłatne, później trzeba będzie za nie płacić. Będą one wówczas bezpłatne tylko dla osób, które nie mogą być zaszczepione lub dla których nie ma ogólnych zaleceń dotyczących szczepień – takich jak kobiety w ciąży lub dzieci.
  W Badenii-Wirtembergii mogą być otwarte stadiony piłkarskie i wprowadzono zakaz organizowania imprez plenerowych do 5 tys. osób – w tym przypadku przy maksymalnej liczbie uczestników. Jeśli liczba uczestników przekracza 5 tys., miejsca mogą być wykorzystane tylko w 50 procentach (maksymalnie jednak 25 tys. osób).
  Przy liczbie uczestników większej niż 5 tys. lub w przypadku, gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu, obowiązuje zasada wejścia dla osób zaszczepionych, ozdrowieńców lub tych, którzy posiadają negatywny wynik testu. Zaświadczenia takie muszą z kolei przedstawiać wszyscy uczestnicy imprez w pomieszczeniach zamkniętych[8].
  Dla wielu z Nas takie ograniczenia mogą wydawać się przesadą, ale szybka reakcja niemieckich władz, w związku z trwającą kampanią przed wyborami do Bundestagu, powinna obniżyć szczyt IV fali. Jednocześnie, co warte podkreślenia, w Niemczech nigdy od początku pandemii w ciągu 7 dni liczba wykrytych zakażeń nie przekroczyła 200 na 100 tys. mieszkańców.

  Nierówny szczepionkowy potencjał

  Analizując potencjał zaszczepienia populacji, czyli różnicę pomiędzy % populacji zaszczepionej jedną dawką a % ludności, która otrzymała pełen cykl szczepienia przeciw COVID-19, łatwo dostrzec, że jest on największy w krajach, gdzie IV fala jest zdecydowanie wyższa. Na tym tle dramatycznie wygląda sytuacja Polski, gdzie oba parametry są zdecydowanie poniżej średniej dla UE i jedynie na Słowacji sytuacja wygląda gorzej. W tej sytuacji tym bardziej dziwi brak publikacji strategii dotyczącej ewentualnych obostrzeń przez rząd w kontekście IV fali. Warto również odnotować, że już co dziesiąty obywatel Ukrainy otrzymał jedną dawkę szczepionki, a Izrael dołączył do grupy państw, gdzie oficjalnie więcej niż 10% populacji zostało zarażonych koronawirusem.

  IV fala vs poprzednie na przykładzie Izraela i UK

  Porównując przebieg IV fali zakażeń Izraelu oraz w Wielkiej Brytanii z wcześniejszymi, łatwo dostrzec pozytywny efekt szczepień. Wyraźnie widać, że zdecydowanie mniej ludzi trafia do szpitali oraz mniej z nich umiera. W zależności od parametru mamy kilkukrotnie mniej hospitalizacji, pacjentów w ciężkim stanie oraz zgonów. W przypadku Izraela różnice pomiędzy IV falą a wcześniejszymi są mniejsze. Jednocześnie myśląc o strategii dla Polski, musimy pamiętać, że niestety poziom zaszczepienia populacji w naszym kraju jest wyraźnie niższy w porównaniu do obu analizowanych krajów. Najbardziej martwi, że wyraźnie odstajemy w grupach 60+ od obu powyższych krajów.

  Prognoza

  Osobiście przewidywałem, że wzrosty w Polsce w ramach IV fali będą dynamiczniejsze. Na szczęście jak dotąd, pomimo praktycznie całkowitego zaniku dyscypliny społecznej w kwestii np. maseczek w przestrzeniach zamkniętych, liczba wykrywanych przypadków rośnie wolniej, niż zakładałem. Prognozę oparłem o przebieg IV fali w Izraelu oraz Wielkiej Brytanii. Chciałbym dalej tkwić w tej sprawie w błędzie!

  [1] https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/szczepionki-moderny-i-pfizer-a-wariant-delta-ktora-jest-skuteczniejsza/v3w5f57
  [2] https://deon.pl/kosciol/kard-nycz-o-szczepieniach-wchodzimy-w-zakres-piatego-przykazania—troski-o-czyjes-zdrowie,1505969
  [3] https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-08-01/szczepienia-w-niedziele-przy-parafiach-akcja-w-calej-polsce/
  [4] https://twitter.com/gfkot/status/1428401610997260296
  [5] https://wiadomosci.wp.pl/uderzyla-delta-wzrosla-liczba-zakazen-izrael-siega-po-obostrzenia-6671407431674400a
  [6] https://twitter.com/BNODesk/status/1426992379911880708
  [7] Podział na strefy:
  Zielona 0-75 zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu 14 dni
  Pomarańczowa 75-200 zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu 14 dni
  Czerwona >200 zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu 14 dni
  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
  [8]https://wiadomosci.wp.pl/niemcy-juz-reaguja-nowe-obostrzenia-w-landach-6673124566608416a

  Sytuacja epidemiczna w pigułce

  Sytuacja epidemiczna w Polsce w pigułce w ostatnim tygodniu [08.08.21-14.08.21] (licząc od setnego przypadku Sars-CoV-2):

  średnia tygodniowa nowych wykrytych zakażeń 173 (+16,84% t/t; piąty tydzień wzrostów; najwięcej od drugiej dekady czerwca 2021 r.);

  średnia tygodniowa zgonów 2 (-41,67% t/t; pierwszy tydzień spadków; najmniej od drugiej dekady marca 2020 r.!);

  zaszczepieni w ostatnim tygodniu 430 619 (-23,41% t/t; dziewiąty tydzień spadków, najmniej od trzeciego tygodnia stycznia);

  pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 18 801 614 tj. 49,14% populacji;

  w pełni zaszczepionych zostało 18 124 650 tj. 47,37% populacji;

  średnia liczba osób hospitalizowanych 311 (+5,07% t/t; pierwszy tydzień wzrostów; najwięcej od trzeciego tygodnia lipca);

  średnia liczba osób na OIOM 47 (+11,90% t/t; drugi tydzień wzrostów; najwięcej od trzeciego tygodnia lipca);

  średnia liczba osób przebywających na kwarantannie 67 397 (-9,03% t/t; piąty tydzień spadków; najmniej od trzeciej dekady czerwca);

  liczba zleceń na testy z POZ w ostatnim tygodniu 9 793 (+6,95% t/t; trzeci tydzień spadków, najwięcej od pierwszego tygodnia lipca);

  liczba wykonanych testów w ostatnim tygodniu 274 562 (+0,22% t/t; drugi tydzień spadków; najwięcej od pierwszego tygodnia lipca);

  procent pozytywnych testów w ostatnim tygodniu 0,44% (13,55% t/t; piąty tydzień wzrostów; najwyższy odsetek od pierwszego tygodnia czerwca);

  szacunkowa liczba osób, które przechorowały COVID-19 7,53-14,43 mln osób (19,68%-37,71% populacji).

  Autor: Mateusz Janota

  Istnieje możliwość zapisania się do newslettera autora: https://www.getrevue.co/profile/matjanota

  Kontakt z autorem możliwy również poprzez Twitter @matjanota

  Redakcja: Magdalena Gonta-Biernat

 • Ostatni etap luzowania obostrzeń w trakcie najdłuższej serii spadków wykrytych zakażeń

  26 czerwca nastąpił ostatni etap luzowania obostrzeń w Polsce. W ramach wakacyjnej likwidacji ograniczeń zostały odmrożone ostatnie działy gospodarki oraz zwiększone limity w wielu już funkcjonujących branżach. Działania te mają miejsce w momencie najmniejszej tygodniowej liczby zakażeń od drugiego tygodnia pandemii w Polsce!

  Gospodarka odmrożona, ale z limitami

  https://www.gov.pl/web/koronawirus/lagodzenie-obostrzen-na-wakacje
  26 czerwca nastąpił ostatni etap luzowania obostrzeń. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem zwiększeniu uległy limity osób zarówno w transporcie jak i w gastronomii oraz hotelarstwie, a także szeroko rozumianej kulturze i sporcie. Ponadto działalność oficjalnie wznowiły dyskoteki i kluby. Jeśli sytuacja epidemiczna nie ulegnie zmianie, obecne regulacje mają obowiązywać co najmniej do końca sierpnia. Warto pamiętać, że do wszelakich limitów nie są wliczane osoby w pełni zaszczepione.

  Prawie tak dobrze jak na początku pandemii

  Pomimo kolejnych etapów znoszenia restrykcji sytuacja epidemiczna w dalszym ciągu szybko się poprawia. Obecna liczba wykrytych zakażeń jest na najniższym poziomie od drugiego tygodnia pandemii COVID-19 w Polsce! Pozytywny trend dotyczy również zgonów, aczkolwiek z racji opóźnienia względem spadku zakażeń jest on obecnie na poziomie zbliżonym do trzeciej dekady września 2020 r. Oficjalnie wykrywane zakażenia spadają już 12 tydzień z rzędu, natomiast zgony 10 tydzień. Są to najdłuższe serie w obu kategoriach od początku pandemii COVID-19. Zmianę trendu może jedynie wywołać istotny wzrost mutacji Delta (indyjskiej) nad Wisłą. Na ten moment zostało wykrytych ponad 100 przypadków tej odmiany w Polsce, a osoby zarażone tą mutacją pochodziły z różnych województw.

  Bardzo dobra sytuacja w szpitalach

  Liczba osób hospitalizowanych jest na najniższym poziomie od drugiej dekady marca 2020 r., a więc praktycznie początku pandemii. Jednocześnie zwolniło likwidowanie bazy łóżkowej, gdyż w ostatnim tygodniu jedynie 900 łóżek zostało „zwróconych” do leczenia pacjentów niecovidowych. Jest to zgodne z deklaracjami Ministra Zdrowia, który zapowiadał kilka temu tygodni utrzymanie buforu na wypadek IV fali na poziomie zbliżonym do 10 tys. To nieco ponad ¼ tego, co było deklarowane w szczytowym okresie wiosennej fali. Decyzja wydaje się słuszna, aczkolwiek leczenie pacjentów covidowych obecnie mogłoby odbywać się wyłącznie w szpitalach zakaźnych, co przyspieszyłoby nadrabianie długu zdrowotnego Polaków. Natomiast liczba pacjentów wymagających leczenia na OIOM-ach jest najniższa od przełomu września i października 2020 r.

  Historycznie niskie poziomy zakażeń w najludniejszych województwach Polski

  We wszystkich najludniejszych województwach sytuacja epidemiczna ulega dalszej poprawie. W mijającym tygodniu najniższy poziom zakażeń od początku pandemii został odnotowany w województwach mazowieckim oraz śląskim. W ciągu 7 dni miały miejsce jedynie 2 zakażenia na 100 tys. mieszkańców. Minimalnie powyżej średniej dla Polski znajdują się województwa: dolnośląskie, łódzkie oraz wielkopolskie, ale różnica 1 zakażenia na 100 tys. nie jest powodem do żadnych zmartwień.

  Wzrost zakażeń w Sopocie

  Sytuacja w analizowanych powiatach odzwierciedla trend epidemiczny dla Polski. Jedynym wyjątkiem jest Elbląg i Sopot. W popularnym kurorcie po dwóch tygodniach bez żadnego wykrytego przypadku odnotowano 3 nowe przypadki zakażeń. Natomiast w przypadku Elbląga wzrost wyniósł 2 przypadki, co również nie jest powodem do żadnych niepokojów. W tym miejscu warto podkreślić, że zarówno Trójmiasto jak i stolica należą do szczepionkowych prymusów, czego efekt widać podczas obserwacji krzywej zakażeń.

  Dominacja delty widoczna w Wielkiej Brytanii

  *Dane dla Szwecji za ostatnie dwa tygodnie są niepełne.

  Sytuacja w większości analizowanych krajów ulega dalszej poprawie. Wyjątkiem są szczepionkowi prymusi, czyli Izrael oraz Wielka Brytania, gdzie wzrost zakażeń jest spowodowany wzrastającym odsetkiem bądź dominacją najbardziej zaraźliwej (z dotychczasowych) mutacji Delta. W Wielkiej Brytanii wzrosty trwają siódmy tydzień z rzędu. Kraj zgodnie z klasyfikacją ECDC [1] możemy już zaliczyć do strefy czerwonej, co oznacza, że w ciągu 14 dni na Wyspach odnotowano ponad 200 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Za ponad 90% zakażeń odpowiada wariant indyjski. Natomiast Izrael wciąż możemy zaliczać do strefy zielonej. Jednakże dynamika wzrostów sugeruje, że kwestią maksymalnie kilku tygodni jest znaczne pogorszenie sytuacji w tym kraju. Najwięcej nowych zakażeń jest wykrywanych w szkołach. W odpowiedzi na wzrost zakażeń rząd w Izraelu przywrócił obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych i przyspieszył szczepienia nastolatków w wieku 12-15 lat. Tylko wczoraj zostało zaszczepionych ponad 20 tys. osób, co jest największym dobowym wynikiem od dwóch miesięcy. Mutacja Delta odpowiada za ponad połowę przypadków w tym kraju. Warto również wspomnieć, że w większości zakażeniu ulegają osoby niezaszczepione bądź zaszczepione jedynie pojedynczą dawką. Hospitalizacje oraz zgony w obu krajach rosną bardzo powoli, co najlepiej pokazuje efekty szczepień.
  https://twitter.com/piotr_weglarz/status/1410146612882587651

  Niepokojący spadek tempa szczepień

  Pomimo różnych nowych przedsięwzięć rządu spada tempo szczepień w ramach NPS. Można gorzko zażartować, że w rządowej akcji #Ostatniaprosta tak naprawdę chodziło o wygaszenie NPS najpóźniej w połowie sierpnia 😉 Obecnie nie wygląda to aż tak dramatycznie jedynie z uwagi na drugie dawki. Najbliższe tygodnie pokażą, czy uruchomienie szczepień w aptekachgaleriach handlowych oraz strach przed mutacją Delta ponownie zwiększą zainteresowanie szczepieniami. Na razie pilotażowy program szczepień wystartował w 8 placówkach handlowych. W pierwszym etapie tego programu w galeriach handlowych będzie dostępny jednodawkowy preparat J&J.

  Kolejnymi działaniami podjętymi przez rząd są konkursy na najbardziej zaszczepioną gminę w Polsceloteria (pomysł zaczerpnięty z USA) oraz telefony do osób niezaszczepionych.

  Osobiście jestem umiarkowanym optymistą w kwestii skuteczności powyższych działań, aczkolwiek w kontekście IV fali, której pojawienie się jest przesądzone, każdy kolejny % zaszczepionej populacji jest na wagę złota. W związku ze spodziewaną dominacją mutacji Delta w Europie już w sierpniu należy wspomnieć, iż próg odporności zbiorowej to obecnie prawdopodobnie 80%, przy czym do osób zaszczepionych możemy dodać chorych, którzy zachorowali akurat na tę mutacje.

  Polska coraz bardziej odstaje od średniej UE pod względem liczby osób, które otrzymały jedną dawkę szczepionki

  Choć sytuacja epidemiczna w Polsce jest najlepsza pośród analizowanych krajów, to jeśli dołożymy kryterium pierwszej dawki, łatwo dostrzec, że coraz bardziej odstajemy nie tylko od średniej UE (49,3% otrzymało I dawką), ale też od praktycznie wszystkich krajów naszego regionu z wyjątkiem Słowacji. Oczywiście w kontekście mutacji Delta i efektywności jednej wakcyny względem tej odmiany to może się wydawać mało istotne, ale w praktyce pokazuje szklany sufit NPS i jednocześnie każe założyć, że IV fala zachorowań będzie nad Wisłą wyższa nie tylko od tej, mającej obecnie miejsce, w Izraelu czy Wielkiej Brytanii. W tej sytuacji kluczowe staje się analizowanie obecności Delty w sekwencjonowanych próbkach w Polsce oraz poziomu zaszczepienia w swojej gminie. Można to sprawdzić poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking

  https://twitter.com/docent_ws/status/1408071526394458120
  https://twitter.com/adas_torun

  Podczas analizy poziomu zaszczepienia łatwo dostrzec, że polaryzacja politycznapodział miasta vs. wsie oraz udział w mszach świętych (tzw. wskaźnik dominicantes) silnie korelują z chęcią przyjęcia wakcyny. Jednocześnie powyższa mapka pokazuje, w jakich regionach Polski IV fala będzie najwyższa, co powinno skłaniać rząd do regionalnych lockdownów w celu ochrony własnej bazy wyborczej. Niestety może to być również czynnik paraliżujący i ograniczający powyższy model działania. W tym momencie wydaje się, że przebicie poziomu 55% zaszczepionej populacji będzie gigantycznym sukcesem.

  Obecny udział Delty wskazuje, że prawdopodobnie jeszcze przez co najmniej kilka tygodni powinniśmy mieć stabilną sytuację epidemiczną, szczególnie że nawet kilkunastoprocentowy udział tej mutacji nie powoduje na razie wzrostu zakażeń np. w Niemczech.

  Rekordowo niski % pozytywnych testów

  Najlepszym potwierdzeniem stabilnej sytuacji epidemicznej w Polsce jest rekordowo niski % pozytywnych testów oraz wciąż wysoka (jak na Polskę) liczba wykonywanych testów. Jednocześnie warto odnotować, że zgodnie z deklaracjami Ministra Zdrowia nasze obecne możliwości testowania to 170 tys. próbek dziennie. Dodatkowo od połowy sierpnia zamierzamy sekwencjonować 5 tys. próbek, co jest zdecydowanie słusznym prewencyjnym działaniem w kontekście mutacji Delta.

  Sprawdzalność prognozy z zeszłego tygodnia

  zeszłym tygodniu zaniżyłem liczbę zakażeń. W konsekwencji moja prognoza okazała się trafna w prawie 95% i pozwoliła zająć miejsce w pierwszej dziesiątce. Z uwagi na niską liczbę zakażeń nie będę dalej publikował swoich prognoz, gdyż jak zauważyło wielu twitterowiczów, próbka jest zbyt mała, aby miało to sens. Oby tak pozostało!

  https://twitter.com/lpietrzak20/status/1409087840756146178/photo/1
  [1] Obecnie będę w swoich analizach stosował uproszczoną klasyfikacje na strefy (zielona, pomarańczowa, czerwona) zgodny z sugestiami ECDC.
  Zielona 0-75 zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu 14 dni
  Pomarańczowa 75-200 zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu 14 dni
  Czerwona >200 zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu 14 dni

  Sytuacja epidemiczna w pigułce

  Sytuacja epidemiczna w Polsce w pigułce w ostatnim tygodniu [20.06.21-26.06.21] – licząc od setnego przypadku Sars-CoV-2:

  średnia tygodniowa nowych wykrytych zakażeń 134 (-32,88% t/t; dwunasty tydzień spadków; najmniej od drugiej dekady marca 2020 r.!);

  średnia tygodniowa zgonów 22 (-42,15% t/t; dziesiąty tydzień spadków; najmniej od trzeciego tygodnia września 2020 r.);

  zaszczepieni w ostatnim tygodniu 1 870 915 (-11,75% t/t; drugi tydzień spadków);

  pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 16 587 072, tj. 43,35% populacji;

  – w pełni zaszczepionych zostało 12 475 079, tj. 32,60% populacji;

  średnia liczba osóbhospitalizowanych 1 235 (-28,07% t/t; jedenasty tydzień spadków; najmniej od drugiej dekady marca 2020 r.);

  średnia liczba osób na OIOM 200 (-23,08% t/t; dziesiąty tydzień spadków; najmniej od przełomu września i października 2020 r.);

  – średnia liczba osób przebywających na kwarantannie 61 271 (+0,10% t/t; drugi tydzień wzrostów);

  liczba zleceń na testy z POZ w ostatnim tygodniu 12 273 (-24,18% t/t; drugi tydzień spadków, najniższa liczba w historii!);

  liczba wykonanych testów w ostatnim tygodniu 317 071 (-5,62% t/t; drugi tydzień spadków);

  procent pozytywnych testów w ostatnim tygodniu 0,27% (-29,78% t/t; trzynasty tydzień spadków; najmniej od początku pandemii!);

  szacunkowa liczba osób, które przechorowały COVID-19 7,5-14,40 mln osób (19,60%-37,63% populacji).

  Jednocześnie informuję, że jest możliwość otrzymywania powyższego Raportu poprzez zapisanie się do newslettera na stronie https://www.getrevue.co/profile/matjanota

  Autor: Mateusz Janota

  Redakcja: Magdalena Gonta-Biernat