Ranking powiatowy szczepień w województwie

Opracowanie: Wiesław Seweryn, TT @docent_ws

Dostępne są również rankingi dla wszystkich województw (wykresy pełnoekranowe)

Wykres jest interaktywny, proszę spróbować. Menu obrazkowe w prawym górnym rogu pozwala m.in. pobrać obraz wykresu w formacie jpeg. Inne funkcje dostępne w menu pozwalają skalować wykres, przesuwać, włączać/wyłączać prowadnice do punktu bieżącego itp. Dodatkowe funkcjonalności ujawniają się po najechaniu kursorem na osie wykresu: można wykres przesuwać, rozciągać w pionie i poziomie.
Źródła danych:
1. Baza danych Michała Rogalskiego: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ierEhD6gcq51HAm433knjnVwey4ZE5DCnu1bW7PRG3E/edit#gid=1309014089
2. Dane Ministerstwa Zdrowia ze strony: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin