Porównanie II i III fali epidemii

Wykres porównujący charakterystyczne dane epidemiczne w fali jesiennej i wiosennej w Polsce. Za początek fali uznano przekroczenie wartości 1 przez wskaźnik Rt czyli 16.09.2020 dla fali jesiennej oraz 16.02.2021 dla fali wiosennej. Dla zachowania ciągłości wykres fali jesiennej kończy się w dniu rozpoczęcia fali wiosennej.

Opracowanie: Wiesław Seweryn, TT @docent_ws

Dostępne są również porównania dla poszczególnych województw

Wykres jest interaktywny, proszę spróbować. Menu obrazkowe w prawym górnym rogu pozwala m.in. pobrać obraz wykresu w formacie jpeg. Inne funkcje dostępne w menu pozwalają skalować wykres, przesuwać, włączać/wyłączać prowadnice do punktu bieżącego itp. Dodatkowe funkcjonalności ujawniają się po najechaniu kursorem na osie wykresu: można wykres przesuwać, rozciągać w pionie i poziomie.


Źródła danych:
1. Baza danych Michała Rogalskiego: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ierEhD6gcq51HAm433knjnVwey4ZE5DCnu1bW7PRG3E/edit#gid=1309014089
2. Strona Adama Gapińskiego z obliczeniami Rt dla Polski i województw: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bfQ4ZtDW8Q6KNt400-uJd4fEaGjgFEDmpD76EKwr8Uo/edit#gid=1407366732