Mapy powiatowych wskaźników szczepień (MZ)

Mapy powiatowych wskaźników szczepień. Dane Ministerstwa Zdrowia dla gmin według metodyki opisanej tu: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin/liczba-zaszczepionych-mieszkancow-w-gminach-metodyka
Metodyka zapewnia przypisanie zaszczepionych pacjentów do miejsca zamieszkania oraz wiarygodną i rzetelną statystykę (oczywiście zdaniem MZ).

Analizowane dane obejmują liczbę osób zaszczepionych 1. dawką oraz w pełni zaszczepionych w ujęciu całej populacji i grup wiekowych. Nowością jest dodanie do danych grup wiekowych 0-11 lat oraz 12-19 lat. Niedogodnością jest natomiast niekompatybilność grup wiekowych z innymi danymi MZ oraz danymi ECDC.

Inny zestaw danych MZ, z Raportu Szczepień, zawiera dane powiatowe z przypisanymi adresami punktów szczepień (wiedza całkowicie nieprzydatna) oraz dane o wolnych slotach na 7 i 30 dni naprzód dla każdego powiatu. Niniejsze mapki wykorzystują dane o wolnych slotach na 30 dni w trzech projekcjach: na 100000 mieszkańców, na punkt szczepień i liczbę ogółem (dla każdego powiatu).

Mapy są aktualizowane codziennie ok. godz. 12 po napłynięciu danych z MZ i ich obróbce.

Opracowanie: Wiesław Seweryn, TT @docent_ws

Dostępne są również bilanse dla powiatów w poszczególnych województwach oraz dla miast na prawach powiatu, powiatów ziemskich oraz wszystkich powiatów:

Wykres jest interaktywny, proszę spróbować. Menu obrazkowe w prawym górnym rogu pozwala m.in. pobrać obraz wykresu w formacie jpeg. Inne funkcje dostępne w menu pozwalają skalować wykres, przesuwać, włączać/wyłączać prowadnice do punktu bieżącego itp. Dodatkowe funkcjonalności ujawniają się po najechaniu kursorem na osie wykresu: można wykres przesuwać, rozciągać w pionie i poziomie.


Źródła danych:
1. Baza danych Michała Rogalskiego: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ierEhD6gcq51HAm433knjnVwey4ZE5DCnu1bW7PRG3E/edit#gid=1309014089
2. Strona Adama Gapińskiego z obliczeniami Rt dla Polski i województw: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bfQ4ZtDW8Q6KNt400-uJd4fEaGjgFEDmpD76EKwr8Uo/edit#gid=1407366732