Category: polska

wiadomosci z Polski

October 17, 2021 Off

Światowy Dzień Danych Popartych Dowodami

By maja

WORLD EVIDENCE-BASEDHEALTHCARE DAY 20 Października 2021 Pandemia COVID-19 podkreśliła znaczenie opracowania szybkich reakcji opartych na dowodach i zapewnienia dostępności, przejrzystości…