Bilans szczepień w powiatach i miastach (MZ)

Wykres porównujący liczbę szczepień I i II dawką w powiatach w odniesieniu do liczby ludności danego powiatu. Na wykres naniesiona jest także liczba wolnych miejsc (slotów) na najbliższe 30 dni. W niektórych powiatach, szczególnie w dużych miastach „wyszczepienie” znacznie przekracza 100%. Jest tak dlatego, ponieważ dane Ministerstwa Zdrowia zawierają przyporządkowanie administracyjne adresów punktów szczepień lub nawet adresów central sieci punktów szczepień zamiast adresów zamieszkania osób szczepionych. Jest to oczywiste przekłamanie danych, należy więc liczyć na korektę danych, która jest zapowiadania na połowę czerwca.

Opracowanie: Wiesław Seweryn, TT @docent_ws

Dostępne są również bilanse dla powiatów w poszczególnych województwach oraz dla miast na prawach powiatu, powiatów ziemskich oraz wszystkich powiatów:

Wykres jest interaktywny, proszę spróbować. Menu obrazkowe w prawym górnym rogu pozwala m.in. pobrać obraz wykresu w formacie jpeg. Inne funkcje dostępne w menu pozwalają skalować wykres, przesuwać, włączać/wyłączać prowadnice do punktu bieżącego itp. Dodatkowe funkcjonalności ujawniają się po najechaniu kursorem na osie wykresu: można wykres przesuwać, rozciągać w pionie i poziomie.


Źródła danych:


1. Baza danych Michała Rogalskiego: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ierEhD6gcq51HAm433knjnVwey4ZE5DCnu1bW7PRG3E/edit#gid=1309014089
2. Strona Adama Gapińskiego z obliczeniami Rt dla Polski i województw: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bfQ4ZtDW8Q6KNt400-uJd4fEaGjgFEDmpD76EKwr8Uo/edit#gid=1407366732