Tygodniowe podsumowania

# 06.06-13.06.2021r.

Od wielu tygodni widać ogromne różnice w liczbie zgonów w związku z Covid-19 oraz zakażeń wirusem SARS-CoV-2 raportowanych od wtorku do soboty i tych, które Ministerstwo Zdrowia podaje w niedzielę i w poniedziałek. Zmiany sięgają niekiedy kilkuset procent, co świadczy, iż weekendowe statystyki od początku były obarczone grzechem niewiarygodności.

Tygodniowe zmiany wskaźnika 7-dniowej średniej zakażeń na 100 tys. mieszkańców

Różnice wynikają w większości z mniejszej ilości zleconych badań oraz z problemów logistycznych z dostarczaniem próbek do laboratoriów. Dodatkowo potęguje je fakt, iż najwięcej testów zlecają lekarze POZ, którzy w sobotę i w niedziele nie pracują.

W przypadku odnotowanych zgonów problemem jest to, iż dokumentacja musi przejść całą ścieżkę biurokratyczną, co utrudnia fakt, że pion administracyjny szpitala w weekendy nie pracuje. Raporty o zgonach przekazywane są przez wojewódzkie stacje sanepidu, na podstawie danych z jednostek powiatowych. Natomiast raporty z niektórych szpitali przekazywane są z opóźnieniem lub wręcz zbiorczo z kilku dni.

Niezależnie od tego, że omawiane liczby zgonów oraz zakażeń mogą być niedoszacowane, na dane którymi dysponujemy, najrozsądniej jest patrzeć w sposób zbiorczy, porównując tydzień do tygodnia. Poniżej wykresy prezentujące zmiany liczb tygodniowych od 31 sierpnia 2020r.

Tygodniowa liczba potwierdzonych przypadków zakażeń spadła o 31% w porównaniu do poprzedniego tygodnia.

Tygodniowa liczba zgonów w związku z Covid-19 wzrosła o 1,7%

Wykres zależności tygodniowej liczby zakażeń SARS-CoV-2 oraz zgonów w związku z Covid-19

Dynamika potwierdzonych zakażeń z podziałem na dni tygodnia.

Źródło danych – Ministerstwo Zdrowia

Grafiki – Łukasz Pietrzak