Tlenek grafenu a szczepienia przeciw COVID-19

January 10, 2022 Off By maja
O tleneku grafenu  
 
Sprawa składu szczepień mRNA powraca niczym bumerang. Różne są źródła tych informacji, jednak oprzemy się na nagraniu z dr Jane Ruby.  
 
W nagraniu dr Ruby wyjaśnia, że naukowcy z Hiszpaniii z Uniwersytetu w Almerii otrzymali fiolkę oznakowaną jako Pfizer, która zawierała … no właśnie, co też ona mogła zawierać. Ponoć 99% zawartości fiolki stanowił tlenek grafenu.
 
Dr Ruby twierdzi, że nie ma żadnego powodu, żeby szczepionka zawierała tę substancję, chyba że w celu zamordowania ludzi. Pani doktor opisuje tlenek grafenu jako truciznę niszczącą wszystko wewnątrz komórki. W dalszej części nagrania przedstawia widzom objawy COVID19 jako objawy uszkodzeń tlenkiem grafenu.
Twierdzi też że wszystkie 4 szczepionki w Stanach zawierają 99% tej substancji. Jednak, dr Rubu mija się z prawdą bo nie ma żadnych dowodów, że szczepienia zawierają tlenek grafenu.
 
Tlenek grafenu to substancja zawierająca atomy węgla i tlenu. Jak zabrać z chemicznej substancji tlen to zostaje nam grafen. Tlenek grafenu łatwo rozpuszcza się w wodzie. Znany jest ze swoich dość toksycznych właściwości jednak mocno uzależnionych od stężenia i sposobu podania.
 
Mamy już eksperymentalną szczepionkę przeciw grypie z nanocząsteczkami tlenku grafenu. Te nanocząsteczki służa jako nosnik do pobudzenia ukł odpornościowego do zareagowania na podaną szczepionkę. Dawka w tej szczepionce nie jest toksyczna bo jest zbyt mała.
 
W szczepionkach mRNA przeciw COVID-19 nie ma tlenku grafenu bo szczepionki mRNA zawierają inny nośnik – nanocząsteczki lipidowe.
 
Anglojęzyczna wersja hiszpanskiego raportu o fiolce mówi o nieznanym źródle pochodzenia. Autorzy nagrania po prostu twierdzą, że wiedzą. W nagraniu, które można nadal odnaleźć Dr Pablo Campra z Uniwersytetu w Almerii stwierdził, że fiolkę dostarczył kurier i że zawierała 0.45ml mętnej zawiesiny. Po badaniu pod mikroskopem Dr Campra swierdził, że to tlenek grafenu, stwierdził też, że próbka była jedna i potrzeba więcej takich próbek do badania.
 
Dr Ruby w nagraniu mówi, że po tej jednej fiolce dostarczono setki kolejnych czego dr Campra nie potwierdza mówiąć, że widział tę jedną w czerwcu 2020. W rozmowie z irlandzkimi dziennikarzami Dr Campra zmienił dostawcę fiolki na policjanta.
 
Jeżeli szczepionki mRNA zawierałyby 99% tlenku grafenu to byłyby CZARNE. Są jednak przeźroczyste.Grafen jest czarny i łatwo rozpuszcza się w wodzie. Zawiesina niei mogłaby być przeźroczysta przy takim stężeniu.
 
Profesor Bengt Fadeel, toksykolog ze Sztokholmu twierdzi, że zaprezentowane przez dr Campra obrazki w niczym nie przypominają grafenu.  Zarzuca dr Campra brak poprawnej ekspertyzy i zastosowanie niewłaściwych metod badawczych. Skład szczepionki można znaleźć tutaj fda.gov/media/144414/d nie ma w nim jednak tlenku grafenu. Sam Uniwersytet w Almerii odciął się od rewelacji dr Campra bo po prostu nie ma dowodów na to, że tlenek grafenu jest w szczepionkach przeciw COVID-19