Światowy Dzień Danych Popartych Dowodami

October 17, 2021 Off By maja

WORLD EVIDENCE-BASED
HEALTHCARE DAY

20 października 2021 r.

Pandemia COVID-19 podkreśliła znaczenie opracowania szybkich reakcji opartych na dowodach i zapewnienia dostępności, przejrzystości i zrozumienia najlepszych dostępnych dowodów. Szybka reakcja globalnej społeczności zajmującej się danymi była ważna i konieczna. Towarzyszyła mu jednak wykładnicza produkcja dezinformacji. Sama ilość informacji – niektóre dokładne, inne nie – oraz liczba sposobów uzyskania do nich dostępu stworzyły infodemię. Nadmiar informacji o COVID-19 jest wzmacniany przez media społecznościowe i rozprzestrzenia się jak wirus, co utrudnia ludziom znalezienie opartych na dowodach, wiarygodnych wskazówek, gdy tego potrzebują. W 2021 r. kampania z okazji Światowego Dnia EBHC WorldEBHCDay wspiera wysiłki Światowej Organizacji Zdrowia WHO w zarządzaniu infodemią poprzez badanie roli dowodów w infodemii, w szczególności promowanie dostępu do wiarygodnych, opartych na dowodach informacji dotyczących zdrowia.

Ponieważ w SHL i TAN rozumiemy, dlaczego tak bardzo potrzebny jest dostęp do sprawdzonych, dobrych, wiarygodnych danych, postanowiliśmy zostać ambasadorami tego niezwykle ważnego wydarzenia. Wraz z WHO stajemy do walki z dezinformacją nie tylko w Internecie.

Dołącz do nas, jeśli uważasz, że dostęp do dobrych danych dotyczących zdrowia jest ważny także w Twoim otoczeniu.

Rejestracja do webinaru, który odbędzie się 22 października 2021 r.

Zapraszamy