Szczepienia – pytania

August 10, 2021 Off By maja

Osoby pracujące w placówkach edukacyjnych są w grupie zwiększonego ryzyka z powodu przebywania w słabo wentylowanych, zamkniętych pomieszczeniach z dużą ilością osób. Stały kontakt z uczniami/studentami osób pracujących w edukacji sprawia, że bardziej narażone na kontakt z wirusem, łatwiej też mogą zarazić swoich podopiecznych, którzy następnie przeniosą wirusa dalej.

W świetle nowych dowodów dotyczących wariantu B.1.617.2 (Delta) CDC (Stany Zjednoczone) zaktualizowało wytyczne dla osób w pełni zaszczepionych. CDC zaleca stosowanie maseczek w pomieszczeniach dla wszystkich nauczycieli, personelu, uczniów i odwiedzających we wszystkich placówkach edukacyjnych, niezależnie od statusu szczepień. Maseczki mają nosić wszystkie osoby powyżej 2 roku życia. CDC zaleca również utrzymywanie 2 m dystansu w klasach i we wszystkich pomieszczeniach.

Jesienią dzieci powinny powrócić do stacjonarnego trybu uczenia się w pełnym wymiarze godzin z zastosowaniem wielowarstwowych strategii profilaktycznych.

W krajach, gdzie obecnie panuje wariant Delta (B1.617.2), zaobserwowano gwałtowny wzrost ciężkich stanów podczas infekcji u dzieci. Dotychczas uważano, że dzieci przechodzą infekcję łagodniej, sytuację jednak zmienił nowy wariant i choć dzieci nadal nie stanowią głównej grupy wiekowej w szpitalach, to chorują częściej i ciężej. Dzieci także przenoszą wirusa i zarażają nim osoby dorosłe i rówieśników.

Wariant Delta charakteryzuje się większą zaraźliwością, co w połączeniu z nieprzestrzeganiem zasad – maski, dystans, mycie rąk, wentylacja – powoduje większą ilość zachorowań.

Pandemia COVID-19 w nieproporcjonalny sposób dotknęła osoby starsze, zwłaszcza te mieszkające w placówkach opieki długoterminowej. W wielu krajach dowody wskazują, że ponad 40% zgonów związanych z COVID-19 było powiązanych z placówkami opieki długoterminowej, przy czym w niektórych krajach wysokorozwiniętych dane te sięgają nawet 80%. Potrzebne są skoordynowane działania, aby złagodzić wpływ na wszystkie aspekty opieki długoterminowej, w tym opieki domowej i środowiskowej, biorąc pod uwagę, że większość użytkowników i dostawców opieki to osoby podatne na ciężki COVID-19.

Wyniki badań z 2020 r. wskazują, że zakres zakażeń COVID-19 w placówkach opieki długoterminowej był bardzo zróżnicowany między krajami i w obrębie poszczególnych krajów: niektóre kraje (takie jak Jordania) nie zgłosiły żadnych zakażeń w placówkach opieki długoterminowej, podczas gdy na przykład w Szwecji do końca kwietnia 25% placówek opieki długoterminowej w całym kraju (67% placówek opieki długoterminowej w Sztokholmie) zostało dotkniętych COVID-19.

Dane z 21 krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że podczas gdy w niektórych krajach nie odnotowano żadnych zgonów lub bardzo niewiele wśród mieszkańców placówek opieki długoterminowej, inne kraje podają, że średnio prawie połowa wszystkich zgonów związanych z COVID-19 w kraju była wśród pensjonariuszy placówek opieki terminowej (od 24% na
Węgrzech aż do 82% w Kanadzie).

Dowody pokazują również, że gdy zakażenie COVID-19 jest obecne w placówkach opieki długoterminowej, trudno jest je
kontrolować po części ze względu na dużą liczbę osób mieszkających blisko siebie w obiektach przeznaczonych do wspólnego życia oraz na fakt, że opieka osobista wymaga bliskiego kontaktu.

Osoby zaszczepione przeciw COVID-19 są chronione przed ciężką infekcją, hospitalizacją i śmiercią spowodowaną przez wirusa. Jednak przypadki koronawirusa wśród w pełni zaszczepionych są obserwowane wśród osób, które otrzymały obie dawki.

Eksperci zauważają, że chociaż rzadko zdarza się, aby zaszczepione osoby w USA lub Europie zachorowały na COVID-19, takie przypadki mają jednak miejsce.

Żadna ze szczepionek wdrażanych w USA lub Europie nie jest w 100% skuteczna w zapobieganiu infekcji.

Ponadto nowe szczepy COVID-19, takie jak wysoce zakaźny wariant Delta – który jest obecnie powszechny na całym świecie – skomplikowały obraz skuteczności. Istnieją również niekompletne dane dotyczące czasu trwania odporności wywołanej po szczepieniu, jak i po przechorowaniu.

Obecne dane z UK wskazują, że po pierwszej dawce szczepionki mamy 35% ochrony przed infekcją objawową, a po 2 dawkach jest to 79%. Dla hospitalizacji to 80% po pierwszej dawce oraz 96% po obu dawkach (dane dla wariantu Delta).

Jak widać na podstawie danych z tabeli, osoby zaszczepione mogą zarażać, mogą też chorować, jednak w obu przypadkach mniej, słabiej i krócej niż osoby niezaszczepione.