Przenoszenie SARS-CoV-2 w gospodarstwach domowych przez dzieci i młodzież

July 27, 2021 Off By maja

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2031915

Zakażenie SARS-CoV-2 u dzieci często przebiega bezobjawowo lub prowadzi do łagodnej choroby (badania z 2020 r.).

Dane dotyczące zakresu przenoszenia SARS-CoV-2 od dzieci i młodzieży w gospodarstwie domowym, w tym zarażanie osób starszych, u których występuje zwiększone ryzyko ciężkiej choroby, są ograniczone (badania CDC 12 luty 2020 r. – 16 marzec 2020 r.).

Po wybuchu epidemii koronawirusa 2019 (COVID-19) na obozie młodzieżowym (Szablewski CM, Chang KT, McDaniel CJ, et al. SARS-CoV-2 transmission dynamics in a sleep-away camp. Pediatrics 2021;147(4):e2020046524-e2020046524.) przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe z udziałem uczestników obozu i ich kontaktów domowych, aby ocenić wtórne przenoszenie wirusa i czynników związanych z transmisją w gospodarstwie domowym: 

(dodatkowe szczegóły znajdują się w sekcji Metody w Dodatku Uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem niniejszego listu na stronie NEJM.org https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMc2031915/suppl_file/nejmc2031915_appendix.pdf).

Przebadano 224 pacjentów w wieku od 7 do 19 lat, u których na podstawie badań laboratoryjnych molekularnych lub antygenowych stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Łącznie 198 z tych obozowiczów (88%) miało objawy; objawy wystąpiły u 141 z 198 dzieci lub młodzieży (71%) po powrocie do domu z obozu.

Spośród 526 kontaktów domowych pacjentów 377 (72%) zostało przebadanych pod kątem SARS-CoV-2, a 46 (12%) badanych miało wyniki pozytywne. Dodatkowe 2 przypadki zakażenia zidentyfikowano zgodnie z kryteriami klinicznymi i epidemiologicznymi. (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): 2020 interim case definition, approved August 5, 2020. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, 2020 (https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/coronavirus-disease-2019-2020-08-05/. opens in new tab))

W sumie 38 z 48 zakażeń (79%) wystąpiło w gospodarstwach domowych, w których u pacjenta pojawiły się objawy po powrocie do domu z obozu; mediana odstępu seryjnego (tj. odstępu między wystąpieniem objawów u pacjenta, a wystąpieniem objawów w kontaktach domowych zakażonych przez tego pacjenta) wynosiła 5,0 dni (95% przedział ufności [CI], 4,0 do 6,5).

Transmisja miała miejsce w 35 ze 194 gospodarstw domowych (18%); w tych domach wskaźnik zakażeń wyniósł 45% (95% CI, 36 do 54) (48 ze 107 gospodarstw domowych). Wśród osób, które miały kontakt w gospodarstwie domowym, które zostały zakażone i które miały co najmniej 18 lat, 4 z 41 (10%) było hospitalizowanych (długość pobytu w szpitalu od 5 do 11 dni); żadna z 7 osób z przypadkiem zakażenia w wieku poniżej 18 lat nie była hospitalizowana.

Spośród pacjentów, którzy odpowiedzieli na pytanie dotyczące środków zapobiegawczych, 146 z 217 (67%) podało, że zachowali dystans fizyczny, a 73 z 216 (34%) podało, że zawsze nosili maski wokół kontaktów w okresie zakaźnym. W jednozmianowym modelu regresji logistyczno-regresyjnej wśród pacjentów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, coraz częstsze stosowanie dystansu fizycznego i masek było związane ze starszym wiekiem pacjenta (z wiekiem jako zmienną ciągłą, iloraz szans dla odległości, 1,4; 95% CI, 1,2 do 1,5; iloraz szans użycia maski, 1,4; 95% CI, 1,2 do 1,6). W modelu regresji wieloczynnikowej ryzyko zakażenia wśród kontaktów domowych było niższe wśród kontaktów pacjentów, którzy zachowywali dystans fizyczny niż wśród kontaktów pacjentów, którzy tego nie robili (skorygowany iloraz szans 0,4; 95% CI 0,1 do 0,9) (tabela 1). 

Członkowie gospodarstwa domowego, którzy mieli bliski lub bezpośredni kontakt z pacjentem, mieli wyższe ryzyko zakażenia niż ci, którzy mieli minimalny kontakt lub brak kontaktu (skorygowany iloraz szans przy bliskim kontakcie 5,2; 95% CI 1,2 do 22,5; skorygowany iloraz szans przy bezpośrednim kontakcie kontaktowy, 5,8; 95% CI, 1,8 do 18,8). Wykluczono brakujące dane z modeli regresji, a przedziały ufności nie zostały dostosowane do wielokrotności.

To retrospektywne badanie wykazało, że skuteczna transmisja SARS-CoV-2 z dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na członków gospodarstwa domowego doprowadziła do hospitalizacji dorosłych z powodu zakażenia COVID-19.

W gospodarstwach domowych, w których doszło do transmisji, połowa kontaktów domowych była zarażona. Wskaźniki wtórnych ataków w tym badaniu były prawdopodobnie zaniżone, ponieważ wyniki testów były zgłaszane przez samych pacjentów, a badanie było dobrowolne. Ponadto jedna trzecia pacjentów wróciła do domu z obozu po wystąpieniu objawów, kiedy prawdopodobnie nie byli tak zaraźliwi jak przed wystąpieniem objawów i w ich trakcie (He X, Lau EHY, Wu P, et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nat Med 2020;26:672-675.), a 2/3 zdystansowało się fizycznie z powodu znanej ekspozycji na obozie; oba te czynniki prawdopodobnie zmniejszyły transmisję SARS-CoV-2 w gospodarstwie domowym.

Jeśli to możliwe, dzieci i młodzież ze znanym narażeniem na SARS-CoV-2 lub z rozpoznaniem COVID-19 powinny pozostać w domu i zachować dystans od członków gospodarstwa domowego.

Autor: Maja Romanowska, Infodemic manager from WHO

Redakcja: Magdalena Gonta-Biernat